• anh dung lideco ha long 01

    NTL: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) như sau:

    Bài viết liên quan

    viVietnamese
    khu do thi lideco 01