NTL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01