NTL: Về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt của NTL

Ngày 15/01/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TPHCM) đã có công văn gửi Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (MCK: NTL) về việc chưa nhận được đầy đủ các tài liệu liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt (ngày đăng ký cuối cùng: 17/01/2019) theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 của Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Do vậy, SGDCK TPHCM chưa thực hiện thông báo ngày đăng ký cuối cùng như đề nghị tại thông báo số 01/CBTT-LIDECO-2019 ngày 02/01/2019 của Công ty.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01