NTL: VF1 đã bán hơn 315.000 cổ phiếu

(CafeF) Giao dịch làm thay đổi sở hữu thực hiện ngày 8/2/2013.

Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) như sau:

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1)

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước giao dịch: 4.571.810 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 7,5%

Số lượng cổ phiếu đã bán: 315.340 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.256.470 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 6,98%

Giao dịch làm thay đổi sở hữu thực hiện ngày 8/2/2013.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01