NTL: VF1 không còn là cổ đông lớn

Ngày giao dịch làm thay đổi sở hữu: 31/5/2013.

Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) như sau:

Tên nhà đầu tư thực hiện giao dịch: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1)

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.526.810 đơn vị tương đương tỷ lệ 5,78%

Số lượng cổ phiếu đã bán: 705.260 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.821.550 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 4,63%

Ngày giao dịch làm thay đổi sở hữu: 31/5/2013.

Theo Trí Thức Trẻ/HSX

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01