Quyết định của HĐQT Công ty về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Cụ thể như sau:

– Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội: 22/03/2023.

– Thời gian tổ chức Đại Hội dự kiến: 21/04/2023.

– Địa điểm thực hiện dự kiến: JW Marriott Hotel Hanoi – Số 8, Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

– Nội dung Đại Hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

File Quyết định đính kèm

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01