Quyết định của HĐQT về kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2021

HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ và thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại của năm 2021 cho cổ đông (File đính kèm), cụ thể như sau:

  • Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000,đ)
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2022
  • Thời điểm chi trả: 08/07/2022.00

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01