• anh dung lideco ha long 01

    Quyết định của HĐQT về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

     Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm công bố Quyết định của HĐQT về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:

    Bài viết liên quan

    viVietnamese
    khu do thi lideco 01