• anh dung lideco ha long 01

    Quyết định và Nghị quyết HĐQT v/v xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ 2020 và ngày ĐKCC xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

    Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm công bố Nghị quyết HĐQT về việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN 2020 và chốt DSCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

    Bài viết liên quan

    viVietnamese
    khu do thi lideco 01