Công văn chấp thuận gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của sở KHĐT TP HN

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm công bố Nghị quyết HĐQT về việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN 2020 và chốt DSCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01