Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm công bố Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01