Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm công bố Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01