TB ngày đăng ký cuối cùng cho việc ĐHĐCĐ thường niên 2008

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để họp ĐHĐCĐ thường niên 2008 Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm như sau:Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ LiêmMã chứng khoán: NTLLoại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thôngMệnh giá: 10.000 đ (mười nghìn đồng)Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/02/2008Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2008Thời gian đại hội: dự kiến 8h00 ngày 29/03/2008Địa điểm tổ chức đại hội: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng – Từ Liêm – Hà Nội.Nội dung đại hội: thông qua tình hình tài chính năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ năm 2008Trung tâm Lưu ký Chứng khoán CN Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán NTL vào những ngày 03,04 & 05/03/2008.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01