• anh dung lideco ha long 01

    Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020

    Sở GDCK TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) như sau:

    Bài viết liên quan

    viVietnamese
    khu do thi lideco 01