• anh dung lideco ha long 01

    Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) như sau:

    Bài viết liên quan

    viVietnamese
    khu do thi lideco 01