BHT: CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm, đăng ký mua 500.000 CP

Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan (TCCLQ) với cổ đông lớn của CTCPĐầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

 1. Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm
 2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0101533886
 3. Mã chứng khoán giao dịch: BHT
 4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
 5. Tên của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Đinh Quang Chiến
 6. Chức vụ của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Cổ đông lớn
 7. Quan hệ nhân thân với tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm.
 8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu NCLQ tại tổ chức niêm yết đang nắm giữ: 142.600 CP (tương đương 5,48% Vốn điều lệ)
 9. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
 10. Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
 11. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
 12. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 06/04/2011 đến ngày 06/06/2011

 

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01