NTL: Đính chính số chứng chỉ Kiểm toán viên trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010

Đính chính số chứng chỉ Kiểm toán viên trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01