BHT: NTL đã mua 500.000 CP

Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (NCLQ) với cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

  1. Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm
  2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0101533886
  3. Mã chứng khoán giao dịch: BHT
  4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  5. Tên của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Đinh Quang Chiến
  6. Chức vụ của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Cổ đông lớn
  7. Quan hệ nhân thân với tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm
  8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu NCLQ tại tổ chức niêm yết đang nắm giữ: 82.700 CP (tương đương 3,18% Vốn điều lệ)
  9. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP

10.Số lượng cổ phiếu đã mua: 500.000 CP

11.Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi mua: 500.000 CP (tương đương 19.2% Vốn điều lệ).

12.Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 13/04/2011

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01