BHT: NTL đăng ký mua 149.000 CP

Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc CTCPĐầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

  1. Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm
  2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0101533886
  3. Mã chứng khoán giao dịch: BHT
  4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 500.000 CP (tương đương 19.2% Vốn điều lệ)
  5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đăng ký mua: 149.000 CP (tương đương 5,73% Vốn điều lệ)
  6. Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
  7. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  8. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 28/04/2011 đến ngày 24/06/2011

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01