• anh dung lideco ha long 01

    NTL: Chậm công bố BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2010

    Ngày 27/04/2011, SGDCK Tp.HCM đã có công văn số 763/2011/SGDHCM-NY nhắc nhở Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) về việc công bố Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2010 theo đúng quy định tại Khoản 1.1 Mục II Thông tư số 09/2010/TT-BTC.

    Bài viết liên quan

    viVietnamese
    khu do thi lideco 01