CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán các BCTC năm 2022

Ngày 27/05/2022 Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm đã ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C – CN Hà Nội để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022. Chi tiết hợp đồng đính kèm.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01