CSG, HT1, ASP, NTL, TMS: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

csg ht1 asp ntl tms thong tin giao dich luong lon co phieu

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung là vợ của ông Nguyễn Văn Chuyền hiện đang là thành viên HĐQT đăng ký bán ra toàn bộ 1.810.264 cổ phiếu đang nắm giữ.

Công ty CP Cáp Sài Gòn (mã CK: CSG): CTCP Đầu tư & sản xuất giày Thái Bình đăng ký bán ra 600.000 cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 1.850.000 đơn vị tương đương tỷ lệ 6,22% xuống còn 1.250.000 đơn vị tương đương tỷ lệ 4,2%. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 12/11/2009 đến 12/03/2010.

CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (mã CK: HT1): bà Nguyễn Thị Hồng Nhung là vợ của ông Nguyễn Văn Chuyền hiện đang là thành viên HĐQT đăng ký bán ra toàn bộ 1.810.264 cổ phiếu đang nắm giữ. Giao dịch dự kiến được thục hiện bằng phương thức khớp lệnh và thoả thuận để đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân trong khoảng thời gian từ 12/11/2009 đến 12/06/2010.

Công ty CP Dầu khí An Pha S.G (mã CK: ASP): ông Nguyễn Kim Sơn là chồng bà Hoàng Vũ Uyển Linh hiện đang là thành viên ban kiểm soát đăng ký bán ra 200.000 cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 352.150 đơn vị tương đưong tỷ lệ 1,54% xuống còn 152.150 đơn vị tương đương tỷ lệ 0,67%. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ ngày 12/11 đến 31/12/2009.

 

CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL): Asiavantage Global Limited đã mua 850.000 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 5,21%. Giao dịch đựoc thực hiện từ 5/10 đến 6/11/2009.

CTCP Kho vận Giao nhận Ngoại thương (mã CK: TMS): PXP VIETNAM FUND LTD đã bán 129.630 cổ phiếu giảm lượng cỏo phiếu nắm giữ từ 677.305 đơn vị tương đương tỷ lệ 8,46% xuống còn 547.305 đơn vị tương đương tỷ lệ 6,84%. Giao dịch đuợc thực hiện từ 28/9 đến 27/10/2009.

 

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01