Giao dịch cổ phiếu lượng lớn của NTL, NSC, EBS

 

ket qua giao dich co phieu luong lon cua sgt ntl

Qũy tầm nhìn SSI mua ròng 154.300 CP NSC nâng lượng CP đang nắm giữ từ 636.170 đơn vị (11,03%) lên 790.470 đơn vị tương đương tỷ lệ 13,71%.

Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Mã CK: NTL) thông báo việc ông Nguyễn Văn Minh hiện đang là ủy viên HĐQT đăng ký bán 100.000 cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu đang nắm giữ từ 367.648 tương đương tỷ lệ 2,24% 267.648 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 1,63%. Giao dịch dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian từ 30/9 đến 30/12/2009.

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương (mã CK: NSC) thông báo việc Qũy tầm nhìn SSI mua ròng 154.300 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu đang nắm giữ từ 636.170 đơn vị tương đương 11,03% lên 790.470 đơn vị tương đương tỷ lệ 13,71%. Giao dịch được thực hiện từ ngày 25/8 đến 17/9/2009.

CTCP Sách giáo dục tại Tp. Hà Nội (mã CK: EBS) thông báo ông Hoàng Văn Khắc đã mua 260.800 cổ phiếu tương đương 5,1% vốn cổ phần. Đây là toàn bộ số cổ phiếu EBS ông Khắc có. Giao dịch kết thúc ngày 16/9/2009.

Ông Nguyễn Văn Lợi đã mua 292.100 cổ phiếu tương đương 5,72% vốn cổ phần. Đây là toàn bộ số cổ phiếu EBS ông Lợi có. Giao dịch kết thúc ngày 15/9/2009.

Thanh Hương

 

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01