NTL: Bà Hy Thị Thanh Uyên làm Nhân viên công bố thông tin

Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) thông báo về việc thay đổi nhân viên công bố thông tin như sau:

Công ty bổ nhiệm bà Hy Thị Thanh Uyên – Thư ký HĐQT – làm “Nhân viên công bố thông tin” thay thế Ông Đinh Quang Chiến từ ngày 08/10/2009.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01