Nghị quyết HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm công bố Nghị quyết HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01