• anh dung lideco ha long 01

  Nhà Từ Liêm dự kiến chi trả cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền mặt 10%

  Ngày đăng ký cuối cùng 18/12/2013.

  Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc trả cổ tức đợt 1/2012 như sau:

  Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu.
  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2013.
  Thời gian thực hiện: 31/12/2013.

  Bài viết liên quan

  viVietnamese
  khu do thi lideco 01