NTL: 18/12, chốt quyền trả cổ tức đợt 1/2012 (1.000 đ/cp)

Thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền: 31/12/2013.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

– Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm (NTL)

– Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2013

– Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền

– Tỉ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

– Thời gian thanh toán: 31/12/2013

– Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm.

Theo Trí Thức Trẻ/VSD

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01