Nhà Từ Liêm: Giảm trích lập dự phòng, quý 3 lãi ròng 11 tỷ đồng

nha tu liem giam trich lap du phong quy 3 lai rong 11 ty dong

Tại thời điểm cuối quý 3, NTL vẫn nắm giữ cổ phiếu SJS, BHT và SVS với giá trị lần lượt 44,3 tỷ đồng, 26 tỷ đồng và 5,5 tỷ đồng và trích lập dự phòng tổng cộng 62,8 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL – Nhà Từ Liêm) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2013.

Quý 3/2013, doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản của NTL giảm mạnh từ 122 tỷ đồng cùng kỳ năm trước xuống còn 71 tỷ đồng. Doanh thu thuần quý 3 bị ảnh hưởng đáng kể, chỉ còn 72,7 tỷ đồng, giảm 46,6% so với quý 3/2012. NTL cho biết trong kỳ công ty đã bàn giao được các căn liền kề, biệt thự cho khách hàng và ghi nhận doanh thu xây dựng các căn hộ này.

Giảm đáng kể các khoản dự phòng đầu tư ngắn và dài hạn, chi phí tài chính quý 3 của NTL chỉ còn 3,5 tỷ đồng, bằng 1/7 cùng kỳ 2012, đóng góp quan trọng vào kết quả kinh doanh tăng trưởng trong quý 3.

Kết quả công ty lãi ròng 10,8 tỷ đồng riêng quý 3 (phần dành cho cổ đông công ty mẹ), tăng 13 tỷ đồng so với khoản lỗ 2,2 tỷ đồng cùng kỳ 2012Lũy kế 9 tháng, NTL báo lãi 36 tỷ đồng, tăng 91,2% so với 9 tháng đầu năm 2012.

Với kết quả này, sau 9 tháng NTL đã thực hiện 53,33% kế hoạch lợi nhuận cả năm đã được ĐHCĐ giao phó.

download 5

Tại thời điểm cuối quý 3, NTL vẫn nắm giữ cổ phiếu SJS, BHT và SVS với giá trị lần lượt 44,3 tỷ đồng, 26 tỷ đồng và 5,5 tỷ đồng. Đáng lưu ý là công ty đã trích lập tổng cộng 62,8 tỷ đồng cho khoản đầu tư nói trên, chiếm 83% giá gốc. Trong đó, riêng khoản trích lập dự phòng cổ phiếu SJS đã trên 35 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 3/2013, NTL vẫn còn nợ cổ đông tiền cổ tức năm 2012 trị giá 92,5 tỷ đồng, nâng khoản phải trả cuối kỳ lên 216,8 tỷ đồng, tăng 61% so với số dư đầu năm.

Minh Thư

Theo Trí Thức Trẻ/HSX

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01