NTL: 01/07 – Giao dịch 16.400.000 cổ phiếu phát hành thêm

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) như sau:

  • Loại Chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
  • Mệnh giá: 10.000 đồng
  • Số lượng : 16.400.000 cổ phiếu (Mười sáu triệu bốn trăm nghìn cổ phiếu)
  • Đây là số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo Thông báo số 431/TB-SGDHCM ngày 06/05/2010).
  • Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 164.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi bốn tỷ đồng)
  • Ngày niêm yết có hiệu lực: 23/06/2010
  • Ngày chính thức giao dịch: 01/07/2010

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01