NTL: 20/7 – Giao dịch 30.800.000 cổ phiếu phát hành thêm

Ngày 07/07/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCMđã có thông báo số 647/2011/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) như sau:

  • Số lượng: 30.800.000 cổ phiếu (Ba mươi triệu tám trăm nghìn cổ phiếu)
  • Đây là số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Thông báo số 532/2011/TB-SGDHCMngày 19/05/2011.
  • Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 308.000.000.000 đồng (Batrăm linh tám tỷ đồng)
  • Ngày niêm yết có hiệu lực: 07/07/2011
  • Ngày chính thức giao dịch: 20/07/2011

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01