NTL: Quyết định niêm yết bổ sung 30.800.000 cổ phiếu

Ngày 05/07/2011, SGDCK Tp.HCM đã có quyết định số 99/2011/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:

  • Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 30.800.000 cổ phiếu(Ba mươi triệu tám trăm nghìn cổ phiếu)
  • Tổng giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 308.000.000.000 đồng (Ba trăm linh tám tỷ đồng)
  • Ngày niêm yết có hiệu lực: 07/07/2011

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01