NTL: 23/12 – Ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2010 3.000 đ/cp

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01