NTL: 21/12 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30%

ntl loi nhuan truoc thue ca nam uoc khoang 690 ty dong

Cổ tức được chi trả ngày 5/1/2011.

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) thông báo chốt quyền nhận cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt.Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/12/2010.

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/12/2010.

NTL tạm ứng cổ tức năm bằng tiền mặt tỷ lệ 30% tức mỗi cổ phiếu của cổ đông hiện hữu được nhận 3.000 đồng.

Cổ tức được chi trả ngày 5/1/2011.

Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục tại thành viên lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục tại NTL.
Lộc Anh
Theo Hose

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01