NTL: 27/3/2009 – Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) thông báo thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 như sau:

  • Thời gian Đại hội : 8h00 sáng ngày 27/3/2009
  • Địa điểm : Phòng số 343 – Tầng 3 – Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đường Phạm Hùng – Từ Liêm – Hà Nội

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01