NTL: Đại hội cổ đông thường niên năm 2008, ngày đăng ký cuối cùng 10/3/2009

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) như sau:

· Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

· Mệnh giá : 10.000 đ (mười nghìn đồng)

· Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/03/2009

· Ngày đăng ký cuối cùng : 10/03/2009

· Mục đích: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 và thông qua phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2009.

· Thời gian tổ chức Đại hội: sẽ thông báo sau.

· Địa điểm tổ chức Đại hội dự kiến: Trung tâm hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán NTLvào những ngày 09,10,11/03/2009.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01