NTL: Bà Nguyễn Thị Mai đã mua 54.270 cổ phiếu NTL

Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm như sau:

  • Tên nhà đầu tư thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Mai
  • Mã chứng khoán thực hiện giao dịch: NTL
  • Số lượng CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 802.160 CP chiếm tỷ lệ: 4,8 %
  • Số lượng CP thực hiện mua: 54.270 CP
  • Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 856.430 CP chiếm tỷ lệ: 5,22 %
  • Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 04/02//2009 đến 18/03/2009.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01