NTL: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Thị Mai

Nguyễn Thị Mai báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01