NTL: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01