NTL: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Trần Thị Mừng

Trần Thị Mừng báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01