NTL, BF1, VC3: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Asiavantage Global Limited đã mua 1.058.600 chứng chỉ quỹ PRUBF1, 185.000 cổ phiếu NTL.

CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL): Asiavantage Global Limited đã mua 185.000 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 1.040.000 đơn vị tương đương tỷ lệ 6,37% lên 1.225.000 đơn vị tương đương tỷ lệ 7,5%. Giao dịch thực hiện ngày 18/11/2009.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) bán ròng 35.000 cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 50.000 đơn vị xuống 15.000 đơn vị.

Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1) bán 226.980 cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 962.820 đơn vị tương đương tỷ lệ 5,9% xuống còn 735.840 đơn vị tương đương tỷ lệ 4,52%. Giao dịch được thực hiện từ 22/10 đến 23/11/2009.

Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential (mã: PRUBF1): Asiavantage Global Limited đã mua 1.058.600 chứng chỉ quỹ nâng lượng chứng chỉ quỹ nắm giữ 2.618.670 đơn vị tương đương tỷ lệ 5,24% lên 3.677.270 đơn vị tương đương tỷ lệ 7,35%. Giao dịch thực hiện từ 19/11 đến 20/11/2009.
 CTCP Xây dựng số 3 (mã CK: VC3): CTCP Chứng khoán VnDirect đã mua 126.137 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 388.200 đơn vị tương đương tỷ lệ 4,9% lên 514.337 đơn vị tương đương tỷ lệ 6,43%. Giao dịch được thực hiện từ 28/10 đến 13/11/2009.
Theo Hose
 Thanh Hương

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01