NTL sẽ chia thưởng 1:1

ntl 9 thang dat 2704 ty dong loi nhuan sau thue

Tin từ CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (mã NTL), HĐQT Công ty đã họp và có nghị quyết về việc sẽ chia thưởng 1:1.

Công ty đã thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 4/12 để lấy ý kiến về việc tăng vốn điều lệ. Cũng trong tháng 12, Công ty sẽ thực hiện việc chi trả cổ tức 30% bằng tiền mặt.
Trước đó, HDQT NTL dự kiến phương án chia cổ tức 30% bằng tiền mặt và chia thưởng bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50%. Việc điều chỉnh phương án này là do năm 2009, kết quả kinh doanh của NTL rất khả quan. Tính đến thời điểm này, Công ty đã đạt doanh thu trên 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông NTL ước trên 400 tỷ đồng (tương ứng với EPS 2009 trên 24.000 đồng).
Năm 2010,  doanh thu và lợi nhuận của NTL được duy trì nhờ việc bán hàng dự án Khu ĐTM Dịch Vọng và Khu ĐTM Bắc Quốc lộ 32. Đây là 2 dự án đã mang lại doanh thu lớn trong năm 2009 và ước tính doanh thu còn lại trên 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận còn lại trên 1.000 tỷ đồng.
Theo Anh ViệtĐTC

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01