NTL: 04/12/09 ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2009 (3.000đ/CP), lấy ý kiến tăng vốn điều lệ

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt và lấy ý kiến về việc tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) như sau:

– Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

– Mệnh giá : 10.000 đ (mười nghìn đồng)

– Ngày giao dịch không hưởng quyền : 02/12/2009 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 02/12/2009 và 03/12/2009 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)

– Ngày đăng ký cuối cùng : 04/12/2009

– Mục đích :

1. Tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt

  • Tỷ lệ thực hiện: 30%/mệnh giá (3.000 đồng/cổ phiếu)
  •  Thời gian thực hiện: 29/12/2009
  •  Địa điểm thực hiện:
  •  Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản giao dịch .
  •  Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm.

2. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  •  Nội dung lấy ý kiến : về việc tăng vốn điều lệ
  •  Thời gian thực hiện dự kiến : Ngày 18/12/2009

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán NTL vào những ngày 03,04,07/12/2009.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01