NTL, VPH, ITC tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt

 

ntl vph itc tam ung co tuc bang tien mat

NTL tạm ứng cổ tức năm 2009 cho cổ đông tỷ lệ 30%, Công ty CP Vạn Phát Hưng (VPH) sẽ tạm ứng cổ tức 25%, Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh Nhà tạm ứng 10%.

Theo Quyết định của HĐQT VPH, Công ty sẽ tiến hành chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 cho cổ đồng vào ngày 17/12/2009 với tỷ lệ 25% (tức mỗi cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

 

VPH cũng vừa điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận và phát hành cổ phiếu, lợi nhuận sau thuế được điều chỉnh tăng từ 29,7 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng trong năm 2009. Phát hành thêm 4.016.657 cổ phiếu, tương đương 20% vốn điều lệ hiện tại.

 

Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh Nhà (ITC) cũng Quyết định tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 10% (mỗi cổ phiếu được nhận 1000 đồng).

 

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 30/11/2009, ngày nhận cổ tức là ngày 17/12/2009.

 

Công CP Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) tạm ứng cổ tức 2009 cho cổ đông tỷ lệ 30% (mỗi cổ phiếu nhận 3000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 2/12/2009, ngày đăng ký cuối cùng ngày 4/12/2009. Thời gian thực hiện chi trả ngày 29/12/2009.

Đồng thời, NTL thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để tăng vốn điều lệ Công ty. Thời gian dự kiến thực hiện ngày 18/12/2009.

 

K.T
Theo HoSE/ITC

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01