NTL: Bổ sung thông tin giao dịch với các bên liên quan cho BCTC Công ty Mẹ Q3/2012

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm thông báo bổ sung thông tin giao dịch với các bên liên quan cho BCTC Cty Mẹ Q3-2012 như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01