NTL: Đã mua lại 83.340 cổ phiếu quỹ

Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Mã CK: NTL) thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ như sau:

  • Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu trước khi giao dịch: 0 cp
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: 300.000 cp
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 83.340 cp
  • Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 83.340 cp
  • Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 19/09/2008 đến ngày 19/12/2008
  • Lý do không mua đủ số lượng đăng ký: Trong quý 4/2008 Công ty phải nộp tiền sử dụng đất của các dự án và giải ngân vốn cho các công trình.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01