NTL: lợi nhuận quý III đạt 6,3 tỷ đồng, gấp 3 lần 2 quý trước

(CafeF) – CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm, quý III lợi nhuận gấp gần 3 lần 6 tháng đầu năm, do tiết kiệm được chi phí tài chính.

Theo công bố BCTC quý III/2008 của CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (mã: NTL) quý III công ty đạt 6,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, chiếm đến 74% lợi nhuận của 9 tháng.

ntl loi nhuan quy iii dat 63 ty dong gap 3 lan 2 quy truoc

Được như vậy là do khoản chi phí tài chính của công ty giảm đáng kể so 2 quý đầu năm. Quý III chỉ có 247 triệu đồng, trong khi 9 tháng là 42,5 tỷ đồng.

 

Tuy nhiên, quý III doanh thu thuần đạt 53 tỷ đồng chiếm 43% nhưng lợi nhuận gộp từ bán hàng chỉ đạt 8,5 tỷ đồng trong khi 9 tháng là 54 tỷ đồng (chiếm 18%). Là do giá vốn quý III tăng cao.

So với cùng kỳ năm 2007, thì cả quý III và 9 tháng năm 2008 lợi nhuận đều giảm mạnh, do giá vốn và chi phí tài chính của năm 2008 tăng cao.

Kết quả kinh doanh quý III năm 2008
(Đơn vị: tỷ đồng)

Chỉ tiêu 6 tháng Quý III 9 tháng
2008 So quý III/2007 (%) 2008 So 9 tháng 2007 (%)
Doanh thu 70,88 53,17 22 124,05 -22
LN gộp từ bán hàng 45,5 8,5 -52 54 17
Chi phí tài chính 42,25 0,247 95 42,5 1092
Lợi nhuận sau thuế 2,2 6,3 -56 8,5 -78

 

 

Phương Thảo

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01