NTL: Giải trình biến động LNTT quý 3/2008 tăng 254,6% so với quý 2/2008

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm giải trình nguyên nhân lợi nhuận trước thuế Qúy 3 năm 2008 tăng 254,6% so với quý 2 là do trong quý 3 Công ty đã thu được tiền từ các công trình xây lắp và bán nhà NO9B1 – Khu Đô thị Mới Dịch Vọng

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01