• anh dung lideco ha long 01

  NTL: Ông Đinh Quang Chiến (TV. HĐQT) đăng ký mua 150.000 cổ phiếu NTL

  Ngày 22/10/2008, SGDCK Tp.HCM nhận được công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) như sau:

  · Tên người thực hiện giao dịch: ông Đinh Quang Chiến

  · Mã chứng khoán giao dịch: NTL

  · Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT

  · Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 1.011.920 cổ phiếu

  · Số lượng cổ phiếu thông báo giao dịch (mua): 150.000 cổ phiếu

  · Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 1.161.920 cổ phiếu

  · Phương thức giao dịch: khớp lệnh

  · Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ 24/10/2008 đến 31/01/2009

  Bài viết liên quan

  viVietnamese
  khu do thi lideco 01