• anh dung lideco ha long 01

  NTL: Ông Đinh Quang Chiến (TV. HĐQT) đã mua 100.000 cổ phiếu NTL

  Kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL)

  · Tên người thực hiện giao dịch: ông Đinh Quang Chiến

  · Mã chứng khoán giao dịch: NTL

  · Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT

  · Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi giao dịch: 911.920 cổ phiếu

  · Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua): 100.000 cổ phiếu

  · Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 1.011.920 cổ phiếu

  · Thời gian thực hiện giao dịch: từ 15/8/2008 đến 20/10/2008

  Bài viết liên quan

  viVietnamese
  khu do thi lideco 01