• anh dung lideco ha long 01

  NTL: Vợ ông Nguyễn Hữu Lập (Phó TGĐ) đã bán 30.000 cổ phiếu NTL

  Kết quả giao dịch người có liên quan của cổ đông nội bộ CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm

  · Tên người thực hiện giao dịch: Bà Trần Thị Lệ Hằng

  · Mã chứng khoán giao dịch: NTL

  · Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi giao dịch: 57.832 cổ phiếu

  · Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Nguyễn Hữu Lập (chồng)

  · Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: P.TGĐ

  · Số lượng cổ phần người có liên quan đang nắm giữ: 327.328 cổ phiếu

  · Số lượng cổ phiếu thông báo giao dịch (bán): 50.000 cổ phiếu

  · Số lượng cổ phiếu đã bán: 30.000 cổ phiếu – giao dịch thỏa thuận

  · Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 27.832 cổ phiếu

  · Thời gian thực hiện giao dịch: từ 29/8/2008 đến 30/9/2008

  Bài viết liên quan

  viVietnamese
  khu do thi lideco 01